Concept

Concept

Festivalul Artelor Spectacolului de la Târgoviște, BABEL, s-a născut din dorința de a reda orașului aura pe care a avut-o timp de mai bine de 300 de ani, în care a fost reședința domnească a Țării Românești și a reprezentat un reper politic, economic și cultural.

Mitul biblic al turnului Babel capătă înțelesul dorinței omului de a cunoaște Absolutul, de a atinge perfecțiunea din care el însuși este o „bucățică”. Totodată, Babel este momentul zero al diversității. Babel-ul teatral și artistic este un mod de a atinge Cerul nu printr-o construcție din cărămidă sau din betonul care a devenit principalul mediu înconjurător, ci prin ceva mult mai trainic: prin comuniune sufletească. Exprimarea artistică este limba sufletului în al cărei dicționar apar mereu noi și noi cuvinte.

F.A.S.T cuprinde atât neologismele artistice, dar păstrează și dulci arhaisme. FAST are și el dublu sens, îmbogățind semnificația cuvântului „Babel”. În engleză înseamnă repede, așa cum se construia turnul, așa cum se scurg clipele, așa cum este ritmul societății actuale, mereu pe „fast forward”. În plus, fast-ul cultural îmbracă Teatrul „Tony Bulandra” pe întreaga perioadă a desfășurării festivalului. Este acel tip de fast (a se citi fie „strălucire”, fie „repede”) cât să îi determine pe spectatori, pe participanți, pe invitați și, nu în ultimul rând pe organizatori, să-i spună clipei: „Zăbovește încă, ești atât de frumoasă!”

Elementul care unește și face ca toate manifestările artistice să conveargă este tema dată fiecărei ediții.

Tema ediției din 2017 este SUNETUL.

Suntem în epoca vitezei. Trăim înconjurați de alarme: cea de la telefon, de la memento, de la mașină, claxoane, sirene… toate ne imprimă un ritm trepidant, dar și sincopat.

Viteza sunetului este, după viteza luminii, a doua cea mai mare din univers. Dacă lumina se lasă mai greu prinsă (panouri solare sau fotografie), sunetul este mai exploatat. Alegem acest cuvânt pentru că ne gândim la toate mesajele subliminale conținute de diverse reclame, la sunete care induc anumite stări sau gânduri, la muzica din prezent.

Sunetul e vocea naturii.
Și Cuvântul e sunet.
Îl rostești.
Îl auzi.
Îl șoptești.
Îl țipi.
Acestea sunt nuanțe. Dar Cuvântul e sunet.
Sunetul e un altfel de Cuvânt.
Așa numitele „necuvântătoare” cuvântă prin sunet.

Așadar, o altă mare piesă din componența teatrului este Sunetul. Când toate replicile s-au epuizat, mai rămâne una eternă: liniștea. Care e tot sunet. O auzi țiuind, dacă nu o va fi întrerupând ropotul aplauzelor.

«»

International Performing Arts Festival of Târgoviște, Babel, was born out of the desire to retrieve the halo which the town had for almost 300 years, while being reign residency of The Romanian Country and a political, economic and cultural landmark.

The biblical myth of Babel Tower means the humanly longing to know the wholeness of the Universe, to reach the perfection of which man himself is part of. At the same time, Babel is the ground zero of diversity. The artistic and theatrical Babel is a certain way to touch the sky, not through brik or metal constructions that crowd the nowadays surroundings, but through something more solid and that is soul communion. The artistic expression is the language of the soul. In its dictionary always rise new words.
The acronym F.A.S.T comprises not only the artistic neologisms, but also keeps sweet archaisms. Fast understood as quick, as the tower was beeing built, as the moments in time pass, as the rhythm of the contemporary society, always fast and fast forward. Furthermore, fast (the Romanian word for splendour, luxury), the cultural luxury dresses up Tony Bulandra Theatre, during the whole period of the festival. It is that kind of „fast” (magnificence or quickness) that determines the spectators, the participants, the guests, and last, but not the least, the organizers to ask that flash of wit: „Ah, linger on, thou art so fair!” (Goethe, Faust)

The element that unites and makes all the artistic events meet is the theme of each edition. This year theme is The Sound. We are in the speed era. We live surrounded by alarms from phone, memento, car, horns, sirens… all these give a thrilling, but rather syncopated rhythm.
The speed of sound is the second speed of the universe, after the light one. If the light is harder to catch (solar pannels or photos), the sound is more exploited. We choose this word because we have in mind all the subliminal messages carried by different advertisements, the sounds that induce particular states of mind, the modern music that lacks harmony.

The Sound is the Nature`s voice.
The Word is Sound as well.
You utter it.
You hear it.
You whisper it.
You shout it.
These are shades.
Still the Word is Sound.
The Sound is another kind of Word.
The so called wordless creatures `speak` through sound.

Therefore, another great theatre component is the Sound. When all the lines end, there remains only one eternally going on and on: Silence. Which is still Sound. You would hear it whizzing, if the applause didn`t interrupt it.