Workshop

Workshop

BABEL work in progress


3 – 5 iunie / 3rd – 5th of June

12:00 – Teatrul de păpuși

Laborator de teatru de umbre corporale și de păpuși / Shadow theater laboratory  on body and puppets cu / by John Lewandowski

John Lewandowski și-a început cariera ca actor pe Broadway, lucrând în cadrul Festivalului Shakespeare din New York și al Teatrului de Stat. În perioada 1986 – 1989 a fost unul dintre coordonatorii programului de formare profesională în Teatru de Păpuşi, din cadrul Teatrului Regal Norvegian Riksteatret. Din anul 1990 până în anul 2005 a fost director artistic al Teatrului de Marionete Geneva, Elveția. În 2006 John s-a mutat la Cincinnati unde a ocupat funcția de director artistic al Madcap Productions.

John Lewandowski began his career as an actor on Broadway, working with the New York Shakespeare Festival and the Public Theater. From 1986 to 1989 he co-directed the professional training program in Puppet Theater at the Royal Norwegian Theater, the Riksteatret. From 1990 to 2005 he was the Artistic Director of the Geneva Marionette Theater. In 2006 John came to Cincinnati to take the position of Artistic Executive Director at Madcap Productions.


4 –  6 iunie / 4th – 6th of June

11:00 – Sala Oglinzilor / Mirrors Room

Sosiri. Întâniri. Plecări / Arrivals. Meetings. Departures, cu regizorul / by the director Scott Johnston

Scott Johnston este coordonator al Cursului de Actorie la Performing Arts Studio, Colegiul Edinburg, din Scoţia. A lucrat cu Augusto Boal la Londra, unde a lansat textul său seminal „Jocuri pentru actorii și non actori”, devenind un pionier în activitatea Teatrului Oprimaţilor din România, Ungaria, Irlanda, Africa de Sud, Moldova și Marea Britanie. Ca regizor, Scott Johnston a regizat peste 100 de piese, unele dintre ele co-producţii internaţionale cu distribuţii foarte mari (200 de persoane).

Scott is course coordinator for acting and performance at Performing Arts Studio Scotland at Edinburgh College, Scotland. Scott Johnston worked with Augusto Boal in London where he launched his seminal text “Games for Actors and Non” and he has pioneered the work of the Theatre of the Oppressed in Romania, Hungary, Ireland, Paramount Studios in Los Angeles USA, South Africa, Moldova and all over the United Kingdom. As a director Scott has directed over 100 plays ranging from large scale pieces (200 artists).


6 – 8 iunie / 6th – 8th of June16:00 – Sala Oglinzilor / Mirrors Room

Cunoaște-te pe tine însuți / Know yourself  cu regizorul / by director João Mota

Actor și regizor care a fondat Comuna Teatro de Pesquisa în 1972, o companie pe care încă o conduce și unde a montat peste 90 de spectacole.

He founded Comuna Teatro de Pesquisa in 1972, a company he still directs and for which he has staged more than 90 productions.


7 iunie / 7th of June

17:00 – Liceul de muzică „Bălașa Doamna”/ „Bălașa Doamna”Highschool

Gest mediat tehnologic în muzica nouă / Technologically mediated gesture in new music de / by Cătălin Crețu

 Workshop-ul are ca tematică centrală prezentarea și explicarea unor posibilități de a crea și dezvolta compoziții muzicale implicând noi tehnologii. Pornind de la lucrările autorului, vor fi prezentate tehnici de control interactiv, în timp real, al unor procese audio, publicul fiind invitat să exploreze o lume sonoră fascinantă, generată și asistată de computer. Ca studiu de caz, un loc central în cadrul workshop-ului îl va avea analiza compoziției Piano Interactions pentru senzori, pian și mediu electronic, o lucrare în care gestul mediat tehnologic controlează interactiv algoritmi preprogramați.

Cătălin Crețu este compozitor, artist multimedia, cercetător științific la Centrul de Muzică electroacustică şi Multimedia al  Universității Naţionale de Muzică din Bucureşti. A obținut titlul de inginer în profilul electromecanic la Facultatea de Maşini şi Instalaţii Electromecanice a Universităţii Tehnice din Petroşani și a absolvit specializările Pedagogie muzicală (1998) și Compoziție (2001) la Universitatea Națională de Muzică din București. Începând cu anul 2006, odată cu debutul studiilor masterale la Hochschule für Musik und Theater Hamburg, a realizat numeroase compoziții muzicale, instalații interactive și producții scenice ce au implicat utilizarea noilor tehnologii și diverse interacțiuni audio – vizuale. Cercetările în această zonă au fost aprofundate în cadrul studiilor doctorale și post – doctorale și continuate la Centrul de Muzică electroacustică și Multimedia al Universității Naționale de Muzică București.

The workshop has as central theme the presentation and explanation of some possibilities to create and develop musical compositions involving new technologies. Starting from the author’s work, interactive, real-time control of audio processes will be presented, and the audience is invited to explore a fascinating, computer-generated and audible world. As a case study, the main part of the workshop will be the Piano Interactions composition for sensors, piano and electronic environment, a work in which the technologically mediated gesture controls interactively preprogrammed algorithms.

Cătălin Creţu is a composer, multimedia artist, scientific researcher at the Electroacoustic and Multimedia Music Center of the National Music University of Bucharest. He gained the title of engineer in electromechanical profile at the Faculty of Electromechanical Machines and Installations of the Technical University of Petrosani and graduated the Music Pedagogy (1998) and Composition (2001) at the National University of Music in Bucharest. Since 2006, with the onset of master studies at the Hochschule für Musik und Theater Hamburg, he has performed numerous musical compositions, interactive installations and scenic productions involving the use of new technologies and various audio – visual interactions. Research in this area has been deepened in doctoral and post – doctoral studies and continued at the Electroacoustic and Multimedia Music Center of the National Music University of Bucharest.


8 iunie / 8th of June

14:00 – Sala Oglinzilor / Mirrors Room

Teatrul contemporan iranian / Contemporary Iranian Theater, conferință cu / conference by Sepehr Sharifzadeh


8– 10 iunie / 8th – 10th of June

11:00 – Sala Oglinzilor / Mirrors Room

Deblocarea rezistențelor, atelier cu regizorul Aleksandar Ivanovski / Unblocking resistances, workshop with the director Aleksandar Ivanovski

Orice actor întâlnește multiple rezistențe atunci când se află pe scenă. Unele evidente, altele ascunse, unele care vin dinspre text, altele corporale sau psihologice. De cele mai multe ori nu suntem conștienți de lupta din corpurile și gândurile noastre, cu impulsul inițial de a rămâne prinși și nu de a lăsa să treacă. Uneori trebuie să învățăm să le doborâm, alteori să fim abili și să le folosim în alt fel. Ce putem să facem pentru a descurca aceste lanțuri care reprimă originalitatea și curiozitatea? În acest atelier vom urma o serie de exerciții care ne ajută să devenim mai conștienți de rezistențele venite din exterior și, în special, din interior și să ne întâlnim cu ele pe câmpul de luptă, pentru a construi o prezență sinceră pe scenă.

Every actor has a meeting with a lot of resistances when working on stage. Some obvious, some hidden, some coming from the text, some coming from the body, some coming from mind. Most often we are not even aware of the battle within our bodies and our thoughts, with their initial impulses to hold on and not let go. Sometimes we need to push through them, sometimes we need to be more tactical and work them over in another way. What could one do to tackle these chains of originality and curiosity? In this workshop we will set a line of exercises to help us become more aware of the various resistances coming from external and especially internal factors and try to open a battleground with them in order to build a truthful presence on stage.

Aleksandar Ivanovski este un regizor de origine macedoneeană, care colaborează cu teatre din Germania, Slovacia, Ungaria, România şi Macedonia. A absolvit regia la Facultatea de Arte Dramatice din Skopje. În anul 2010 a înfiinţat Centrul pentru Acţiuni Creative IMPACT şi organizează IMPACT Fest – festival internaţional de teatru şi arte performative.

Aleksandar Ivanovski is a macedonian director that works with theaters from Germany, Slovakia, Hungary, Romania and Macedonia. He graduated the Dramatic Art University from Skopje. In 2010 he founded the Creative Actions Center IMPACT that organizes IMPACT Fest – international theater and performing arts festival.


11 iunie / 11th of June

15:00 – Sala Oglinzilor / Mirrors Room

Repere și diferențe între sistemele educaționale teatrale orientale și occidentale / Highlights and differences between Oriental and Western theatrical  educational systems, conferință cu / conference by Jeungwoo Son & Hyungjong Song