Indoor

Indoor

BABEL on stage


2 iunie / 2nd of June

19:00 – Sala Mare / Main Hall

Teatrul Tony Bulandra Târgoviște, România

Pasărea de foc, bazat pe muzica lui Igor Stravinsky /

Fire Bird, based on Igor Stravinsky`s music

Spectacol de teatru de umbre corporale și de păpuși, creat pe muzica lui Igor Stravinsky, o adaptare liberă a poveștii „Pasărea de foc și Kașcei, magicianul cel rău”. Un spectacol original în care lumina și întunericul se întâlnesc pe ecranul de pânză pentru a da naștere unei lumi fascinante și efemere. Întunericul și răul se cuibăresc uneori în sufletul omului. Binele are însă o armă imbatabilă, de aceea triumfă în toate poveștile: puterea de sacrificiu în numele iubirii față de oameni, față de viață.

 Irina Niculescu face parte din generația oamenilor de teatru care au pus fundamentele unei noi concepții asupra păpușarului profesionist. A obținut diploma de Master of Fine Arts suma cum laude la Academia de Teatru, Film și Muzică, Universitatea Charles, Praga. Montează spectacole și predă arta mânuirii păpușilor în Europa, SUA, Canada și Taiwan.

 Un spectacol de / A show by: Irina NICULESCU

Scenografia / Scenography: John LEWANDOWSKI

Muzica live / Live music: George Puiu

Cu / With:

Ana Crăciun-Lambru

Ana Maria Cucută

Monalisa Toncu

Sebastian Bălășoiu

Durata / Running time: 50 min.

A shadow theatre production, based on Igor Stravinsky`s music, and an adaptation of the story `The Firebird and Kaschei, the evil magician`. Light and dark meet on the canvas screen to give birth to a rather ephemeral, but fascinating world, two features that depict the essence of theatre itself very well. The darkness and the evil sometimes conquer the human soul. The Good has, however, an invincible weapon, that is why it triumphs in the end: the power of sacrificing in the name of love towards others, towards life. Once more, the light chases the darkness away, love and faith overpower everything.

 Irina Niculescu belongs to a theatre generation that built the new bases for the professional puppeteer outlook. She gained The Master of Fine Arts suma cum laude of The Theatre, Film and Music Academy, Charles University from Prague. She directs shows and teaches puppetry in Europe, USA, Canada and Taiwan.


3 iunie / 3rd of June

19:00 – Sala Mare / Main Hall

Teatrul Tony Bulandra Târgoviște, România

Shakespeare.Furtuna.Joc secund, după William Shakespeare

Shakespeare.The tempest.A Hidden Game, after William Shakespeare

Regia / Directed by: Szabó K. István

Muzica/Music by: Dr. Ovidiu Iloc

Scenografie/Scenography: Horațiu Mihaiu

Distribuția / Cast:

Prospero – Constantin Florescu

Caliban – Liviu Cheloiu

Ariel – Marius Cordoș

Gonzalo – Corneliu Jipa

Miranda – Andreea Tănase

Ferdinand – Mircea Silaghi

Trinculo – Nelu Roman

Stefano – Emanuel Bighe

Antonio – Radu Câmpean

Alonso – Cătălin Mareș

Sebastian – Alexandru Năstase

Zeiță/Infirmieră/Goddess/Nurse – Antonia Ionescu

Zeiță/Infirmieră/ Goddess/Nurse – Delia Lazăr

Durata / Running time: 1h 20min. (fără pauză / without intermission)

 Furtuna este culminația crizei, efectul angoasei. Cadrul natural reprezintă doar prologul și epilogul întâmplării, și trimite la un al doilea sens dramatic: furtuna dinăuntru, teatrul fabulos al conștiinței și al fanteziei. ”Magul” se află în plin exercițiu de autoexorcizare: reevaluând relația cu propriul trecut, întors cu ochii spre pământ, el pregătește ultima ispravă, cursa de șoareci, în care natura umană se confruntă cu propria-i micime.

The Storm is the culmination point of the crises, the anxiety effect. The natural frame is only the prologue and epilogue of the story and takes us to the second dramatic meaning: the storm within, the fabulous theatre of mind and fantasy. `The Wizard` is finding himself in a complete exercise of self-exorcism: reappraising the relation with the past, with his eyes on the ground, he prepares the ultimate deed, the mousetrap in which the human nature confronts its own nothingness.


3 iunie / 3rd of June

21:00 – Sala Studio / Studio Hall

`North of Impact` Theatre Company, in co-production with NT JHK Dzinot, Macedonia

Pădurea copacului meu de Sasho Dimoski

The Forest of my Tree by Sasho Dimoski

„Pădurea copacului meu” este un șuvoi de cuvinte și de mușchi pulsând, care deschid o nouă viziune asupra unei lumi fără de liniște. Este o odisee, pe timpul nopții, prin pântecele unei păduri muribunde, spusă de un om care încearcă să găsească un sens al vieții lui și a statutului său de străin. Cu plămânii umpluți de aer epic, printr-o caracterizare polifonică, personajul fără nume ne confruntă cu propriile noastre frici, dar mai ales cu cea față de ceilalți, așa numitul „nihilism politic al sfârșitului de secol XX, acela al cuvântului dincolo de dublul său sens extrapolat la istoria colectivă și poveștile individuale. Poate această viziune metaforică a celuilalt să determine a ne privi propria imagine?

`The Forest of my Tree` is a stream of words and pulsating muscles that opens up the view onto an unsettled world. It is a night-time odyssey through the underbelly of a dying forest by a man trying to make sense of his life and outsider status as a foreigner. With lungs filled with epic breath, through polyphonic characterization, the unnamed character confines us within our own fears, the fear of ourselves, but mainly the fear of others, the so-called `political nihilism of the late twentieth century, that of the word beyond the separation of the couple-meaning, that of collective history and individual stories.` Could this metaphorical vision of the other make us see our own image?

 Regia / Directed by: Aleksandar Ivanovski

Decorul și costumele / Set & costumes design: Aleksandar Ivanovski

Cu / With: Vasil Zafirchev, Sashko Kostov

Durata / Running time: 45 min.

Limita de vârstă / Age limit: 16 +

„North of Impact” este un teatru independent, tânăr și dinamic din Macedonia. A fost fondat de Aleksandar Ivanovski, regizor care a lucrat în mai multe teatre, festivaluri și instituții educaționale din Europa. „North of Impact” se dedică, de asemenea, experimentării limitelor în artele spectacolului, prin testarea paradigmelor și prin desenarea unor noi hărți despre realitatea teatrală. Compania este parte integrantă a Centrul de Acțiuni Creative IMPACT și este strâns legată de IMPACT – Festivalul Internațional al Artelor Spectacolului care are loc anual în Macedonia, ajus la a VI-a ediție și prezentând spectacole competitive din întreaga lume.

`North of Impact` is a young and dynamic independent theatre and performing arts company based in Macedonia. It was founded by Aleksandar Ivanovski, a theatre director that has worked extensively in theatres, festivals and educational institutions across Europe. `North of Impact` is a platform dedicated to researching performing arts boundaries, testing existent paradigms and mapping new ground in theatrical realities. The company is an integral part of Centre for Creative Actions IMPACT and it is strongly connected to IMPACT – International Performing Arts festival annually taking place in Macedonia, having so far 6 editions and presenting challenging performances from the whole world.


4 iunie / 4th of June

19:00 – Sala Mare / Main Hall

The Funamviolistas Company, Spania / Spain

The Funamviolistas, creat de / created by Ana Hernández, Mayte Olmedilla, Lila Horovitz, Rafael Ruiz

Trei femei, care au renunțat la orchestrele din care făceau parte, sfârșesc pe o bancă din oraș. O suită a trei instrumente pierdute. Sună cunoscut. Și timpurile sunt grele. Un voiaj de la muzică la scenă. Depășirea unei înfrângeri împreună. În final, se pare că și-au alcătuit propria lor orchestră. Sunt întrucâtva ciudate. „Funamviolistas” cred că se numesc. Un, doi, trei, patru… Această întâlnire a destinelor le va schimba viața. Prietenia care învinge orice obstacol stă la baza acestei povești emoționante, alcătuită dintr-un mix excepțional de muzică, dans, comedie, corporalitate, fără a folosi limba vorbită. Repertoriul muzical al spectacolului servește atât ca ilustrație sonoră, cât și ca voce a personajelor, conferind totodată un aer nostalgic, un magnetism estetic, care ne poartă în timp, în perioada filmelor mute.

Three women, let go from their orchestras, end up on a city street bench. Suite for three lost instruments. It sounds familiar. And times are tough. A voyage from music to the stage. Overcoming defeat as a group. In the end, it looks like they have created their own orchestra. They are somewhat odd. “The Funamviolistas,” I believe they are called. One, two, three, four… This crossing of destinies will inevitably change their lives. Friendship overcoming obstacles is the thread of this moving story, an unusual and exceptional mix of music, dance, comedy and physical theatre, without the use of the spoken word. The show’s musical repertory serves as both the soundtrack and the characters’ voices, creating a sense of nostalgia and aesthetic magnetism, which takes us back to the era of silent films.

Regia / Directed by: Rafael Ruiz

Scenografia / Set designer: Marcos Carazo Acero

Costumele / Costumes design: Maite Agorreta & Natalia Alonso

Durata / Running time: 1h 15 min.

Cu / With: Ana Hernández (violin), Sarai Pintado Gonzalez (violin), Mayte Olmedilla (viola), Lila Horovitz (double bass)

„Funamviolistas” este o companie fondată și condusă de trei femei care au fost muzicieni de profesie până în 2013, devenind apoi „funamviolistas”, ceea ce înseamnă un artist total, care merge pe sârma subțire a corzilor propriului instrument, fie că este vorba și de corzile vocale, de propriul corp sau expresie facială. Împreună descoperă paleta amplă și valoroasă a calităților pe care le dețin, astfel relatând o poveste actuală și universală într-un mod inovator. Ana Hernández, Mayte Olmedilla și Lila Horovitz au devenit, în același timp, producători de proiect. Au inițiat a campanie de strângere de fonduri care s-a bucurat de susținerea a 113 finanțatori. Aceste donații au ajutat la deschiderea companiei și la transfomarea ei într-o realitate tangibilă, care atrage curiozitate și apreciere.

`The Funamviolistas` is a company founded, lead and produced by three women who used to be musicians until 2013 and after that became “funamviolists” which means total artists who walk on the tight rope of their own instruments strings but also of their vocal chords, their bodies and mime. Together they discover the wide and valuable range of talents they possess, thus telling a current and universal story in a completely innovative way.

Ana Hernández, Mayte Olmedilla and Lila Horovitz therefore become a company as well as the project’s producers. They create a crowdfunding campaign which gains the economic support of 113 donors. These donations helped launch the company and turned “The Funamviolistas” into a tangible reality, which rouses curiosity and praise.

Non-verbal, musical gestual / No words, gestural physical musical


4 iunie / 4th of June

21:00 – Sala Studio / Studio Hall

Gijima Productions, Africa de Sud / South Africa

Voal / Veil

 A Somali refugee comes to South Africa looking for a heart. Can romance and love survive where the community is frustrated and raging due to social ills?

Un refugiat somalez ajunge în Africa de Sud în căutarea unui suflet care să-i fie alături. Poate dragostea să supraviețuiască acolo unde comunitatea este furioasă din cauza bolilor sociale de care suferă?

 Regia / Directed by: Zwai Mgijima

Decorul și costumele / Set & costumes design: Zwai Mgijima

Muzica / Music by: Xolani Mali & Ludwe Mgolombane

Cu / With: Xolani Mali, Ludwe Mgolombane, Zinathi Ngcwangu, Anele Penny

Durata / Running time: 1h 10 min.

Limba / Language: Engleză / English & Xhosa

Gijima Productions este o companie alcătuită din trei artiști, având diferite calități în: scriere dramatică, producție radio, muzică, film, realizarea unor documentare.

Gijima Productions is a company that comprises three individuals possessing different skills: creative writing, radio production, music and film, documentary making. They have a combined experience of 25 years in the field of Arts.


5 iunie / 5th of June

19:00 – Sala Mare / Main Hall

Teatr Kurgan, Rusia / Russia

Morfina / Morphine, după / after Mihail Bulgakov

Acțiunea spectacolului are loc în anul 1917. Perioada revoluției, speranțelor și a pierderilor. Proaspătul absolvent al facultății de medicină Poleakov, se refugiază într-un sat din Rusia, motivul fiind despărțirea de soția sa care l-a înșelat. El își continuă activitatea ca medic. Fiind urmărit de trecutul său cu fosta soție, o cântăreață de operă, tânărul doctor își găsește salvarea în morfină. Subiectul nuvelei este unul biografic, prezentând chiar viața lui Mihail Bulgakov. Simbolic, „Morfina” lui Bulgakov este o relatare despre acei ani ai confruntării cu vântul Apocalipsei. Expresionistă, atonală pe alocuri, este confesiunea unui spirit care posedă luciditatea luciferică. Sinuciderea este singurul capăt de linie imaginabil.

The action of the play takes place in 1917. The time of revolution, of hopes and losses. A new graduate of The Medicine University, Poleakov, goes into retreat in a Russian village. His reason for doing so is the separation from his wife that cheated him. He continues to practice his profession there. Being chased by his past with his wife, an opera singer, the young doctor finds salvation into morphine. The novel`s subject is biographic, presenting the life of Mihail Bulgakov himself. At the same time, symbolically, `Morphine` is a narrative about that years of confrunting the Apocalypse wind. Expressionist, somehow atonal, is the confession of a spirit that possess a Luciferic lucidity.

 Dramatizare / Dramatization: Dumitru Acriș, după nuvelele Morfina și Însemnările tânărului doctor de M. A. Bulgakov

Regia / Directed by: Dumitru Acriș

Scenography / Scenografie și costume: Olga Bogatischeva

Distribuție / Cast: Poleakov – A. Sharafutdinov

Demian Luchici, asistent – V. Rahmanov

Pelagheia Ivanovna, asistentă –T. Kuzmina

Ana Nicolaievna, asistentă – E. Goryaieva

Axinia, infirmiera, mama / The Nurse, The Mother – L. Eta

Cântăreața de operă / The Opera Singer – E. Antropova

Copilul pacient / The child patient – I. Hramova

Tatăl, bătrânul / The father, The Old man – I. Dobrish

Dama / The Lady – I. Shalimova

Pacienta / The Patient – A. Znaida

Durata / Running time: 2 h (fără pauză / no interval)

Limita de vârstă / Age limit: 16+

Teatrul Dramatic de Stat Kurgan a fost înființat în 1943. În prezent, trupa este alcătuită din 38 de actori. De curând a fost nominalizat la cel mai prestigios premiu, și anume Masca de Aur.

The Drama State Theatre Kurgan was founded in 1943. Currently, the troupe consists of 38 actors. Recently, Kurgan Theatre was proposed for the most pretigious award, The Golden Mask.


5 iunie / 5th of June

21:30 – Sala Studio / Studio Hall

Centrul Algerian ITI / ITI Algerian Center, Algeria

Zgomotul tăcerii / The Noise of Silence

Zgomotul tăcerii este un dansator care înfățișază întreaga gamă a tulburărilor de ordin psihologic pe care le purtăm în noi fără ca oamenii din jurul nostru să știe. Acel zgomot interior este tradus prin mișcările corpului și prin simțuri. Cineva poate părea liniștit, ca și cum nu se gândește la nimic și nu simte nimic dar, dacă ne uităm în interiorul lui, vedem un vulcan de senzații și gânduri forfotind, de nimeni știute.

The noise of silence – a dancer depicting the extent of the psychological disorders that exist inside us, and are not felt by the others. That inner noise is translated in body movements and senses. One may seem silent, as if he doesn`t think about anything and feels nothing, but when we look at the inside, we see a volcano of sensations and thoughts grappling in silence.

 Scenariul / Dramaturgy: Sadouki Abdessamad

Regia / Directed by: Okbaoui Cheikh

Muzica / Music: Din patrimoniul algerian / From Algerian patrimony

Sunet / Sound: Laifa Kerrouche

Lumini / Light: Lyes Messaoudi

Cu / With: Abdessamad Sadouki

Dance performance

ITI (Institutul Internațional de Teatru) a fost creat în 1948 la inițiativa primului director general al UNESCO, Sir Julian Huxley, și a dramaturgului și romancierului J.B. Priestly. Scopul fondatorilor ITI a fost acela de a construi o organizație care să fie aliniată cu obiectivele UNESCO privind cultura, educația și artele și care să-și concentreze eforturile asupra îmbunătățirii statutului tuturor membrilor profesiilor artistice.

ITI (International Theatre Institute) was created in 1948 on the initiative of the first UNESCO General Director, Sir Julian Huxley, and of the playwright and novelist, J.B. Priestly. The aim of the founders of ITI was to build an organization that was aligned with UNESCO’s goals on culture, education and arts, and which would focus its endeavours on improving the status of all members of the performing arts professions.


6 iunie / 6th of June

19:00 – Sala Mare / Main Hall

Teatrul Municipal Baia Mare / Baia Mare Municipal Theatre, Romania

Edmond, după / after David Mamet

Nemulțumit de ceea ce se întâmplă cu viața lui, Edmond decide să o ia de la capăt. La tentațiile străzii, răspunde brutal, cu tăișul ascuțit al lamei, din disperare, neînțelegere, frică. În odiseea lui dureroasă, acesta acumulează trăiri și senzații, traversând bordeluri și cluburi de noapte, în care întâlnirile cu ceilalți sunt frustrante și alienante. Într-o lume plină de „morți”, a fi viu e aspirația obsesivă a protagonistului. Un mecanism cinic al destructurării individului, care se lovește de zidurile celorlalți, într-un limbaj penetrant, pe alocuri incomod, ilustrând felii din viața în care trebuie să plătești cu libertatea pentru a putea fi părtaș la bucuriile ei. De fiecare dată când este doborât, Edmond se reîncarcă și o ia de la capăt. Chiar și în închisoare îi mai rămâne o urmă cinică de visare. Speranță? (Ana Liliana Ilea)

Dissatisfied with his life, Edmond decides to start a new one. To the street temptations he answers brutally, with the sharp edge of the blade, out of desperation, misunderstanding and fear. In his painful odyssey, he gathers experiences and senzations while visiting houses of prostitution and night clubs, where meeting others is always frustrating and alienating. In a world inhabited by living deads, to be alive is the obsessive desire of the protagonist. A cynical mechanism of the destructuring of the individual that hits against the walls of the others, in an incisive, almost uncomfortable speech, describing slides of the life for which you have to pay with your own liberty to be allowed to take part in the joys it has to offer. Each time he is taken down, Edmond raises and starts again. Even in prison he keeps a trace of cynical reverie. Coul that be hope?

 Regia / Directed by: Andrei Dinu

Scenografia / Scenography: Mihai Vălu

Desene spații / Drawings: Alex V. Miclăuș

Sound design & Editare voci / Voice editing: Petru Damșa

Înregistrări voci / Voice recording: Călin Ionc

Coregrafia / Choreography: George Pop

Mișcarea scenică / Stage movement: Raul Hotcaș

Cu / With: Eduard Bîndiu, Denisa Blag, Dragoș Călin, Ioana Cheregi, Ioan Costin, Mircea Gligor, Andrei Stan, Eduard Trifa / Andrei Dinu, Alexandra Vanci

 Durata / Running time: 1h 50 min. (fără pauză / without intermission)

Limita de vârstă / Age limit: 16+

În Baia Mare, prima trupă de teatru (semiprofesionistă) s-a înființat în anul 1796, sub directoratul lui János Nagy. La data de 30 decembrie 1952, se înființează un Teatru de Stat (denumit ulterior „Dramatic”, iar în prezent „Municipal”) cu sediul inițial în sala cinematografului „Popular”. De atunci și până în prezent s-au jucat peste 350 de premiere și mii de spectacole. Istoria Teatrului Municipal a fost marcată de câteva nume de referință ale teatrului românesc. Mihai Dimiu (“Ultima oră” de Mihail Sebastian, “Avarul” de Moliere), de exemplu, înainte de a fi regizor și profesor de teatru la I.A.T.C., a lucrat ani mulți și buni la Baia Mare, adunând în jurul său o trupă valoroasă. În Baia Mare, Ion Șahighian, Harag György și Liviu Ciulei au pus în scenă spectacole memorabile.

In Baia Mare, the first semiprofessional theatre troupe was founded in 1796, under János Nagy`s lead. On 30 December 1952, The State Theatre (later Drama, currently Municipal) began its activity in the Hall of the `Popular` Cinema. Since then, there have been played over 350 premieres and thousands of shows. The history of The Baia Mare Municipal Theatre was influenced by some of the most important Romanian theatre personalities.


6 iunie / 6th of June

21:00 – Sala Studio / Studio Hall

Teatr Nikoli / Nikoli Theatre, Polonia / Poland

Vechiul porumbar / Old Dovecote

 Povestea are loc într-un spațiu abandonat, locuit de porumbei. Acest părăsit porumbar din mijlocul pustietății îi atrage pe cei singuri, neînțeleși și respinși de societate. Priviți de ceilalți oameni drept ciudați și însingurați, aici, în acest loc uitat de Dumnezeu, printre porumbei, pot găsi căldură umană și – cu timpul – înțelegere reciprocă. Spectacolul este despre tot ceea ce este straniu, dar care pus în locul potrivit pentru a-și găsi frumusețea interioară, poate să-și întindă aripile și să zboare în lume.

The story takes place in an old, abandoned place, inhabited by pigeons. This desolate dovecote in the middle of nowhere is attracting those who are lonesome, misunderstood and rejected by society. Regarded by other people as weirdoes and loners, here, in this god-forsaken place, among pigeons, they can find human warmth and – with time – mutual understanding. The performance is about strangeness, which, when put in the right place to find its inner beauty, can spread wings and fly into the world.

Directed by: Nikolai Veprev & Michail Milmeyster

Decorul și costumele/Set and costume design: Nikolai Veprev & Dominika Jucha

Cu / With: Nikolai Veprev, Dominika Jucha

Durata/Running time: 50 min.

Limita de vârstă/Age limit: 14+

Non-verbal

Teatrul Nikoli a fost fondat în Kiev, în 1990, de către Nikolai Veprev – regizor și actor. Un an mai târziu, Teatrul s-a mutat în Cracovia, Polonia. Participă atât în fetivaluri de teatru naționale, cât și internaționale din Belarus, Letonia, Germania, Cehia, Irlanda, Slovacia, Lituania, Ucraina, Serbia, Macedonia, Albania, România, Portugalia, Austria, Olanda, Suedia, Anglia, Costa Rica. Teatrul Nikoli a fost inițiator și organizator al proiectului „Terapie prin râs” (1992 – 2002) și al primului Festival de Mimă din Cracovia (2013). În data de 13 iunie 2013, Teatrul Nikoli și Nikolai Veprev însuși au fost decorați cu Insigna Honoris Gratia, oferită de președintele Cracoviei, profesorul Jacek Majchrowski.

Nikoli Theatre was established in Kiev, in 1990, by Nikolai Veprev – director and actor. Since 1992, the theatre has been located in Krakow, Poland. It takes part in domestic, as well as international festivals, for example in Belarus, Latvia, Germany, Czech Republic, Ireland, Slovakia, Lithuania, Ukraine, Serbia, Macedonia, Albania, Romania, Portugal, Austria, The Netherlands, Sweden, England, Costa Rica. Nikoli Theatre was an initiator and organizer of the project `Therapy through Laughter` (1992-2002) and of the 1st Mime Festival in Krakow (2013). On the 13th of June 2013, Nikoli Theatre and Nikolai Veprev individually were honored with the Badge Honoris Gratia, awarded by the President of Krakow, professor Jacek Majchrowski.


7 iunie / 7th of June

18:00 – Sala Mare / Main Hall

Comuna Teatro de Pesquisa, Portugal

Salto para o saco, după António Torrado

 `Salta para o Saco` este o poveste amuzantă pe care António Torrado a readus-o la viață din chivotul fără de margini al poveștilor populare. Puse în scenă, peripețiile devin și mai amețitoare, dialogurile mai pline de viață, aventurile mai fascinante. Soldatul João depășește toate eșecurile și obstacolele cu ajutorul sacului său magic. Atenție, spectacolul este pe cale să înceapă! Sfântul Petru, paznicul porții Raiului le explică micilor și inocenților îngeri care sunt păcatele lumii. Este un curs foarte distractiv, în special pentru faptul că Sfântul decide să exemplifice teoria prin practică. Tolăniți deasupra norilor, îngerii și Sfântul Petru urmăresc evoluția unui cuplu. Se vor căsători ei? Cu grijă, nu-l deranjați pe João, altfel veți sfârși și voi în sac!

`Salta para o Saco` is a funny story that António Torrado took out from the bottomless ark of popular tales. When staged, the facts become more stunning, the dialogues more alive, the adventures more exciting. Soldier João overcomes all the setbacks and oppositions helped by his magic bag. Attention, the show is about to start! St. Peter, the doorman of Heaven, explains to the innocent little angels which are the `sins of the world`. It’s a very amuzing class, especially when the Saint decides to show the theory in practical examples. Leaning high above the clouds, angels and Saint Peter follow the footsteps of a couple. Are they going to get married? Carefully, do not embarrass João or you end up inside the bag, too!

Versiunea scenică, regia, scenografia / Dramaturgy, directing, scenography: João Mota

Music by: Hugo Franco

Cu / With: Hugo Franco, Miguel Sermão, Maria Ana Filipe, Rogério Vale e Gonçalo Botelho

Durata / Running time: 1h 20 min.

Comuna Teatro de Pesquisa este o companie de teatru care sărbătorește 45 de ani. Reprezintă un permanent spațiu de cercetare, de apariție și dezvoltare a unor noi autori și actori. Pe scurt, este un laborator permanent care se poate lăuda că are deja trei generații de public fidel.

Comuna Teatro de Pesquisa is a theatre company which celebrates 45 years. It is a permanent space for research, birth and growth of new actors and authors. Briefly, a permanent laboratory which can boast with already having three generations of faithful public.


7 iunie / 7th of June

21:30 – Sala Mare / Main Hall

ITRAN, Algeria

Ultima piesă / The last play

 Este povestea unei femei care și-a pierdut iubitul în război. Ea suferă foarte tare până când îl întâlnește pe Al Djinni. După un timp, cei doi se îndrăgostesc unul de celălalt și își dau seama că numai dragostea este cea care poate pune capăt războiului. Nu vei putea aplauda la sfârșitul spectacolului…

It is the story of a woman who lost her lover in war. She suffers greatly until she meets Al Djinni. After a while, they fall in love with each other and they realise that only love can end war. You won`t be able to applaud at the end of the last play

Scenariul / Dramaturgy: Falah Chaker “IRAK”

Regia / Directed by: Okbaoui Cheikh

Scenografia / Scenography: Saidoun Amirouche

Cu / With: Talbi Zoulikha, Bellagh Mourad, Belloul Idir, Boutchiche Hamadach, Bellagh Lyes, Hammas Fahem

 Durata / Running time: 1h

Limba / Language: Tamazight (Limbă berberă / Berber language)

 ITRAN este numele unui grup teatral înființat în 2004. Cu o activitate continuă și prin dorința membrilor a devenit, în 2010, o asociație independentă acreditată. Are următoarele secțiuni: teatru (pentru copii și adulți) ca principală activitate, dans, muzică, șah. Mai bine de 40 de spectacole au fost prezentate de companie între anii 2007 – 2010. Au avut, de asemenea, participări în festivaluri naționale și internaționale.

ITRAN is the name of a theater group active since 2004. With important incessant activities and through the members` will, in 2010, it became an approved independent association. It has the following sections: Theatre (children and adults) as main activity, Dancing, Music, Chess. More than 40 performances were presented by the company between 2007 – 2010, and 14 others in 2011. To all these, they add participations in national and international festivals and in several theater days for children and adults.


8 iunie / 8th of June

19:00 – Sala Mare / Main Hall

Beyn Theater Group, Iran

Medeea, după / after Euripide

 Medeea a avut premiera în august 2010. Să aducă o nouă tehnică în spectacolul de teatru, soră bună a culturilor endemice din Iran, a reprezentat principala grijă a acestui grup. Folosindu-se de muzica și ceremoniile specific iraniene, Beyn a căutat să sintetizeze piesa Medeea prin muzica tradițională. Au fost folosite, în special, cântecele curde, doinele și vechiul ceremonial Zaar din sud.

Medeea started in August 2010. The show brought a new technique of theatrical performance, closely related with the cultures and ethnicities endemic to Iran. This was the main concern of the group. Working through regional Iranian music and ceremonies, Beyn researched, practiced and approached the dramatic text of Medeea by synthesizing it through folk music. In particular, Kurdish lullabies and mourning songs in addition to the Zaar ancient ceremony of the South were adopted and developed for the play.

Regia / Directed by: Mehdi Agahi Keshe

Muzica / Music by: Navid Gohari

 Cu / With: Sara akbari, Nahal Farjadi, Tahere Hazave, Mohammad majd Taheri, Mehdi Etemad Saeed, Arash Fattahi, Amir Afshar Karaji

Durata / Running time: 55 min.

Language: Persian

Grupul Teatral Beyn și-a început activitățile teatrale în 2008. Grupul se concentrează pe actor ca principal element al spectacolului. Atent la tot ce se află în jur, grupul are scopul de a studia valoarea muzicalității în lumea exterioară, folosindu-se de posibilitățile de transpunere scenică. Muzicalitatea include, dar nu este limitată doar la proprietățile muzicale. Pe lângă acestea, muzicalitatea trebuie privită ca o calitate inerentă a naturii și a comportamentului uman. De aici, studiul acțiunilor umane și celor ale naturii – care conțin intrinsec aspecte de dialog, polifonie, armonie și atracție – este principalul punct de interes al grupului. Activitățile Grupului Teatral Beyn sunt împărțite în diferite proiecte. Fiecare proiect include un spectacol de bază, câteva spectacole subsidiare, expediții, studii muzicale și corporale speciale.

Beyn Theater Group started its performing and theatrical activities in 2008. The Group insists on the performer as the main element of the performance. Mindful of the surrounding environment, the objective of the group is to study the quality of musicality in the outside world, using performing possibilities. Musicality includes, but is not limited just to musical properties. Beyond typical musical properties, musicality should be looked at as a quality inherent in nature and human behaviour. Hence, studying natural and human actions which intrinsically contain aspects of dialogism, polyphony, harmony and appeal is the main focus of the group. The activities of Beyn Theater Group are arranged into different projects. Each project includes one main performance, a number of subsidiary performances, expeditions and special musical and physical studies.


8 iunie / 8th of June

21:00 – Sala Studio / Studio Hall

Compania de Teatru CoIn / CoIn Theatre Company, UK

As you like it by William Shakespeare

 Cum vă place este o poveste fascinantă despre oameni care vor cu orice preț să se îndrăgostească. Prin sentimentele pe care le au pentru cei pe care îi adoră, ei caută o parte încă nedescoperită a propriei ființe, o mică cărare care îi poartă într-o sălbăticie necunoscută. Dezbarată de conștiință, de obligații morale și de existența socială se arată pura nebunie a dorinței. În această Pădure a Ardenilor, clovni cu fețele pictate își caută dragostea de viață, scrisorile de dragoste ale lui Orlando sar în aer și muzica swing sună în ritmul bătăilor inimii îndrăgostiților. Pregătiți-vă pentru distracție!

 As You Like It is a fascinating story about people who desperately want to fall in love. Through their feelings towards their adored they are seeking for a yet undiscovered part of their own personality, a little path that leads them into the unknown wilderness. With undressing all the consciousness, moral obligations and social existence shows off the pure madness of desire. In this Forest of Arden painted-face clowns are pursuing their love of life, Orlando’s love letters explode into the space and slams the swing music with the heartbeat of the tap dancing lovers. Prepare to have fun!

 Directed by: Adam Burak

Decorul / Set design: Amakubukuro Brown

Costumele / Costumes: Ágnes Móricz

Muzica / Music by: Adrián Kovács

Grafica afișului / Poster: Beáta Sós

Video teaser: Guido Benedicto

Păpuși / Puppets: Ildikó Novák

Distribuția / Cast:

Rosalind – Sylvie Fawkner-Corbett

Celia / Phebe – Barbara Blanka Wegorzewska

Touchstone / Jaques – Blain Neale

Orlando / Silvius – Benny Ainsworth

Durata / Running time: 2h 45 min. (15 min. pauză / a 15 min. interval)

Limba / Language: Engleză / English

Compania de Teatru CoIn este o companie internațională itinerantă, fondată în 2014, cu sediul la Londra, Marea Britanie. Cel mai recent spectacol apreciat de critică, o versiune de trei personaje a lui Hamlet, a fost jucată în Stratford-upon-Avon, în colaborare cu Royal Shakespeare Company și mergând în turneu în Egipt, India și Rusia. În decembrie 2016, Natsumi Kuroda a câștigat Premiul pentru Cea mai bună Actriță la Festivalul ArtOkraina, St. Petersburg pentru multiplele ei roluri din spectacol (Ofelia / Gertrude / Groparul). Cum vă place, cu o distribuție internațională și o echipă creativă, are premiera în acest turneu în România și a primit deja cinci invitații în Franța, Sri Lanka și Uganda înainte de a se lansa la Londra.

CoIn Theatre Company is an internationally touring company based in London, United Kingdom founded in 2014. Its most recent critically acclaimed show, a 3-actor version of Hamlet was performed in Stratford-upon-Avon in collaboration with the Royal Shakespeare Company and toured in Egypt, India and Russia. In December 2016 Natsumi Kuroda won the Best Leading Actress award at the ArtOkraina Festival, St. Petersburg for her multiple roles in the show as Ophelia / Gertrude / Gravedigger. As You Like It with an international cast and creative team holds its opening night at this Romanian Tour and has already received invitations to France, Sri Lanka and Uganda before its London run.


9 iunie / 9th of June

18:00 – Sala Mare / Main Hall

 Dram Teatro, Spania / Spain

5 by 5

5 by 5 este un muzical în care firul epic este construit pe subiectul melodramatic „Nu pot plăti chiria / trebuie să plătești chiria!” O tânără în suferință, un proprietar rău, un „erou” tânăr și atractiv și o doamnă cu soluții pentru orice sunt cele patru personaje care ne vor purta prin această poveste amuzantă. Oferă o viziune modernă și hilară asupra teatrului musical american și britanic prin mijloacele unui punct de vedere parodic a cinci faimoși autori ai genului: Rodgers and Hammerstein, Stephen Sodheim, Jerry Herman, Andrew Lloyd Webber & Kander & Ebb.

5 by 5 is a musical in which everything is driven through the melodramatic topic “I can’t pay the rent / you must pay the rent”. A young damsel in distress, an evil landlord, a young and attractive hero and a lady with solutions for everything are the four characters that will guide us through this hilarious story. It offers a novel and fun view on American and British musical theater by means of a parodic point of view of five famous authors of the sort: Rodgers and Hammerstein, Stephen Sodheim, Jerry Herman, Andrew Lloyd Webber and Kander and Ebb.

Regia / Directed by: Cristina Bernal

Scenografie / Set & Costume Design: Vicenta Rodríguez

Muzica / Music by: Miguel Baselga

Cu / With: Anabel García, Daniel Orgaz, Rachel Rodríguez, Mario Tejero, Miguel Baselga

Durata / Running time: 1 h 20 min.

Language: Spaniolă / Spanish

DRAM Teatro se formează în Madrid, în anul 2015, când cinci actori se strâng pentru a începe să lucreze unele propuneri inovatoare de teatru muzical din Spania, începând cu „5 by 5”, care a fost inițial o lucrare de anul trei în Școala Dramatică.

DRAM Teatro is formed in Madrid in 2015, when four actors come together to carry out innovative proposals of musical theater in Spain, starting with `5 by 5` which, in its time, was a third year work in Drama School.


9 iunie / 9th of June

20:30 – Sala Studio / Studio Hall

Telluris Associati, Italia / Italy

Iluzionistul / The Illusionist, după / after Matei Vișniec

Omul-pubelă este emblema unei societăți care nu mai identifică omenescul în calitățile naturale ale individului, ci doar în ipostaza lui de material de consum, subiect ideal pentru umilitoare torturi psihologice și fizice din partea regimurilor politice de ieri și de azi. Inducând la reflecția asupra condiției teatrului însuși, „teatrul descompus” e o imagine reflectată a omului dezumanizat, a descompunerii / sciziunii inerente existenței umane, corpului uman și propriilor instrumente de apărare, private sau sociale. Acestea sunt motivele care ne-au făcut să acceptăm provocarea și să ne jucăm cu propriile noastre iluzii, suspendați între ridicol și coșmar. Spectacolul este articulat în tablouri-episoade pentru un singur actor, ce se confruntă cu un public deopotrivă real și imaginar, într-o lume locuită de animale stranii. Alegerea noastră a fost aceea de a plasa acțiunea Iluzionistului într-un context postbelic, pe tărâmul monștrilor (post)moderni. Prestidigitatorul – metaforă a unei umanități tot mai puțin suverană și tot mai puțin conștientă de forțele pe care le mânuiește.

The Dustbin man is the symbol of a society that doesn`t look for the humanity in the natural qualities of the human being, but only for the potential that he has in consuming, an ideal subject for humiliating psychological and physical tortures from the political regimes of all times. Calling to a reflection on the theatre condition itself, `the decomposed theatre` is an image of the degraded human condition, of the inner, physical or social decomposing. These are the reasons that made us accept the challenge and play with our own illusions, caught somewhere between hilarity and nightmare. The show is made up of episodes for one actor, that meets, at the same time, a real and imaginary public, in a world inhabited by strange animals. Our choice was to place the action from The Illusionist in a post-war context, on the land of (post)modern monsters. The juggler – a metaphor for the human being becoming constantly less dominating and less conscious of the forces that he has.

Regia / Directed by: Letteria Giuffrè Pagano

Scenografia / Scenography: Letteria Giuffrè Pagano

Cu / With: Tazio Torrini

Durata / Running time: 1h

Telluris Associati is an independent company founded in 1998 in Florence, during the workshops of Krypton troupe from Teatro Studio Scandicci, continuing its activity in Pontedera, the city where the famous director Jerzy Grotowski spent his last years of life. After an initial period dominated by performances and independent shows where there are tried out the possible relations between body, video, visual arts and acoustic surroundings, the members of the group research, starting from their experience in Centro per la Sperimentazione e la Ricerca Teatrale (later become Fondazione Pontedera Teatro), the play method, promoting, locally and nationally, theatrical initiatives for all ages. Among others, the company produced the show `La colonna infinita` (‘ The Endless Column’) after the text with the same title written by Mircea Eliade.

 Telluris Associati este o companie independentă fondată în 1998 la Florența, în cadrul atelierelor trupei Krypton de la Teatro Studio Scandicci, continuându-și apoi activitatea la Pontedera, orașul în care faimosul regizor Jerzy Grotowski și-a petrecut ultimii ani. După o perioadă inițială dominată de performance și spectacole independente în care sunt experimentate relațiile posibile între corp, video, arte vizuale și medii sonore, artiștii trupei aprofundează, pornind de la experiența lor în Centro per la Sperimentazione e la Ricerca Teatrale (devenit ulterior Fondazione Pontedera Teatro), jocul actoricesc, promovând inițiative teatrale pentru toate vârstele, la nivel local și național. Printre altele, compania a produs spectacolul „La colonna infinita” după textul omonim al lui M. Eliade, jucat și în România în aprilie-iunie 2012. În anii 2010-2015 a organizat la Roma, în colaborare cu Accademia di Romania și FIRI (Forumul intelectualilor români din Italia), festivalul teatROmania_emersioni sceniche, dedicat dialogului scenic și intercultural.


10 iunie / 10th of June

18:00 – Sala Mare / Main Hall

 Groupe Karol Karol, Franța / France

20 de tăceri / 20 silences

Un om contemplă spațiul cosmic, planetele și stelele. Este un studiu al înțelegerii umane asupra infinitului, eternității, nimicniciei și a altor lumi. Și ceea ce, în general, numim „înțelegere” este „să începem să știm ceea ce nu știm”. Nu există spațiu gol sau un timp gol. O tăcere este o compoziție complexă. Charles Chemin a început 20 de tăceri la NASA în 2014 și l-a dezvoltat la Centrul Watermill împreună cu compozitorul britanic Dom Bouffard.

A human being contemplates outer space, planets and stars. It is a study on human understanding of infinity, eternity, nothingness and other worlds. And what we commonly call “understanding” is in reality “getting to know that we don’t know”. There is no such thing as an empty space or an empty time. A silence is a complex composition. Charles Chemin started 20 SILENCES at NASA in 2014 and developed it at The Watermill Center with British composer Dom Bouffard.

Regia / Directed by: Charles Chemin

Muzica / Music by: Dom Bouffard

Cu / With: Charles Chemin

Durata / Running time: 1h 20 min.

Limba / Language: Engleză & Franceză / English & French

Charles Chemin este un regizor de teatru francez, care integrează în cercetările lui artele vizuale și muzica contemporană. Producțiile lui inițiale de teatru și operă includ lucrări la Havana Biennale, Performa in New York, Moscow Contemporary Art Biennale, Bregenz International Festival. Colaborează adesea cu Robert Wilson în calitate de co-regizor a spectacolelor lui din întreaga lume. Ca actor a lucrat cu numeroși regizori, incluzându-l pe Robert Wilson, Bruno Meyssat, Philippe Chemin, Christine Fersen sau Andrew Ondrejcak, în spații precum Comédie-Française, Lincoln Center New York, Festival d’Avignon, Festival d’Automne à Paris și alte teatre importante din Franța și din întreaga Europă.

Charles Chemin is a French theatre director, integrating visual arts and contemporary music in his research. His original theatre and opera productions include works at Havana Biennale, Performa in New York, Moscow Contemporary Art Biennale, Bregenz International Festival. He collaborates regularly with Robert Wilson as a co-director on his theatre productions worldwide. As an actor he performed with numerous directors, including Robert Wilson, Bruno Meyssat, Philippe Chemin, Christine Fersen or Andrew Ondrejcak, in places like Comédie-Française, Lincoln Center New York, Festival d’Avignon, Festival d’Automne à Paris and other major French and European theatres.


 10 iunie / 10th of June

22:00 – Sala Mare / Main Hall

Teatrul Tony Bulandra, Târgoviște, Romania

Salonul nr. 6 / Ward no. 6, după / after A.P. Cehov / Chekhov

 Care sunt criteriile după care poți diferenția un om nebun de un om normal? După felul cum se raportează la realitate. Care realitate? Ea este a fiecăruia, noi ne-o creăm. E asemenea unui joc cu câteva reguli și nesfârșite posibilități. De aceea, de cele mai multe ori, mintea ne joacă feste. Se pierde în noianul de idei, dezvoltă obsesii, frici… înnebunește, ca un semn de revoltă în fața existenței, care încearcă să se explice pe ea însăși, iar și iar. Ne-bunul pentru această lume își creează alta. Mai mică, cu stereotipii, dar în ea se simte în siguranță. Ce se întâmplă însă cu sufletul? Îl vezi reflectat în privirea mare și fixă, îl vezi cât de dor îi este de împlinirea unui ideal, un ideal numai de el știut, pe care simte că nu are cum să-l împărtășească lumii. În esență este același ideal fără de care noi, „oamenii normali”, ne-am adaptat să trăim: iubirea. Mai goi, mai singuri, mai nesimțitori, dar trăim. Toți cei care tindem însă să credem în adevăr, în frumos, în iubire și în acel ceva sau cineva dincolo de noi, suntem ne-buni pentru lumea aceasta. Vrem alta pe care o presimțim și ne luptăm să o dezgropăm din noi înșine, acolo unde a acoperit-o frica și toate celelalte sentimente negative. Salonul nr. 6, după A.P. Cehov, în regia lui Dumitru Acriș (Moscova) s-a născut din curajul de a lupta pentru o lume mai bună și este un „afront” adus renunțărilor la vis.

 Which are the differences between a mad man and a normal one? It’s about the way he sees the reality. Which reality? We ourselves own it and create it. It is like a game with a few rules and infinite possibilities. That`s why our mind plays tricks on us so often. It loses itself in a myriad of ideas, developing obsessions and fears… the mind gets mad, declaring war to the existence. The no-good man creates a world of his own. A smaller one, patched with stereotypies, but where he feels safe. What happens with his soul? You see it reflected in a wide gaze, you see his longing for reaching an ideal, known only by him, which he feels the world cannot understand. In fact, it is the same ideal that we, `the so called normal people` learnt to survive without: Love. Emptier, lonelier, more careless, but we live.

Ward no. 6 came out from the courage of fighting for a better world and it’s a “slap in the face” for all those who give up on their dreams.

 Traducerea / Translation: Cristian Tătaru

Dramatizarea / Dramatization: Dumitru Acriș (Moscow)

Regia / Directed by: Dumitru Acriș (Moscow)

Scenografia / Scenography: Liliya Khismatullina (Moscow)

Distribuția / Cast: Andrei Efimovici – Liviu Cheloiu

Hobotov – Mircea Silaghi

Asistenta / The Nurse – Lavinia Pele

Fecluska – Cristina Dumitra

Mihail Averianovici – Vlad Jipa

Nikita – Ionuț Achivoaie

Ward no. 6:

Ivan Dmitrici – Bogdan Farcaș

Moiseika – Sebastian Bălășoiu

Un bolnav / One patient – Radu Câmpean

Alt bolnav / Other patient – Alexandru Năstase

Alt bolnav / Other patient – Ștefan Ștefănescu

Durata / Running time: 2h 15min (no intervals)


11 iunie / 11th of June

18:00 – Muzeul de Istorie / History Museum

 Nolddang Theatre Troupe, Coreea de Sud / South Korea

O-Cei care vor să știe / O-Those who want to know, după / after Sofocle

„O-Cei care vor să știe” vorbește despre dorința ființei umane de a cunoaște adevărul lucrurilor. Cu toții suntem nerăbdători să știm adevărul, asemenea regelui Oedip. Ce poate însemna „a ști”? Acest spectacol, bazat pe textul lui Sofocle, se concentrează pe situația dată, pe stadiul în care ne aflăm, pe oamenii de care suntem înconjurați și cât de mult contează durerile pe care le avem de îndurat. În dorința de cunoaștere, granițele obișnuite dintre scenă și personaje, dintre public și actori vor fi dărâmate.

`O-Those who want to know` talks about human being’s will to know the truth of matters. Everyone is eager to know the truth, the same as Oedipus – the king was. However, what could ‘knowing’ mean? This play, based on `Oedipus` of Sophocles, focuses on the situation we are facing, on the point we reached, what kind of people we are surrounded by, which is the meaning of the pains that we endure. In the willingness of knowledge, typical borders between stage and characters, audiences and actors will be broken down.

 Traducerea / Translation: Minjung Ahn

Regia / Directed by: Jina Choi

Decorul / Set Design: Sangbong Park

Light Design: Sunggu Kim

 Cu / With: Sungic Jang, Heejin Choi, Soohyun Nam, Junyoung Lee, Chihun Song, Jung Kim, Hyelin Ryu

 Durata / Running time: 1h 10 min.

Limita de vârstă / Age limit: 12+

Limba / Language: Coreeană / Korean (Supratitrare Română / Engleză, Romanian / English surtitles)

Trupa de teatru Nolddang a fost fondată în 2004 de scriitoare-regizor Choi Zin-A și de actorii ei. Procesul punerii în scenă a unei piese începe cu prima formă a piesei scrisă de reprezentanta trupei, Choi Jin-A. Actorii se adună, pentru o perioadă de timp, să discute structura și conținutul ei. La final, vor juca forma revizuită și adăugită a textului. Acest mod the lucru le oferă actorilor posibilitatea de a-și aborda personajele cu o forță creatoare mult mai mare și scriitoarei-regizor posibilitatea de a examina îndeaproape expresia scenică și de a fi mult mai critică cu privire la realitățile vieții contemporane. Trupa Nolddang și-a început cariera cu Aceasta nu este o poveste de dragoste, în care se vorbea despre independența emoțională a unei femei și lupta ei pentru propria viață. În 2006, Dragostea e foarte nobilă și pură înfățișa, într-un mod provocator, conflictul dintre instinctul sexual și monogamie. Și în prezent, trupa Nolddang continuă să exploreze arta teatrului. Reprezintă acum un grup de teatru stabil și pășește sincer spre teatrul în adevăr al unei noi generații.

The Nolddang Theatre Troupe was founded in 2004 by the writer-director Choi Zin-A and her actors. The process of a play production of Nolddang Theatre Troupe begins with the first draft of the troupe representative, writer-director Choi Jin-A`s play. The actors gather for a while to discuss its form and content. They will finally perform on stage the revised and supplemented version. This production procedure enables actors to approach their roles with a more analytic and creative way of transformation, and writer-director to examine a new stage expression with closer analysis and a more critical mind on the comtemporary lives. The Troupe Nolddang began its career with This is Not a Love Story that was about a woman’s emotional independence and standing for her own life. Love is very noble and pure (2006), provocatively dealt the sexual instinct in conflict with monogamy. Troupe Nolddang is constantly exploring the art of theatre. It has settled as a young challenging theatre group and sincerely steps to the next time and space of truthful theatre.


11 iunie / 11th of June

20:00 – Sala Mare / Main Hall

 Teatr KTO, Polonia / Poland

Corul orfanilor / Chorus of orphans

Un spectacol fără text cu orchestră, o soprană și actori, care a primit Premiul Special la cea de-a 35-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru Fajr din Teheran, Iran.

Producția, inspirată de romanul Les Bleuets scris de Guy Croussy, ne poartă într-un orfelinat. Acolo vom asista la o zi din viața „locuitorilor” lui. Cu toate acestea, nu este o poveste sentimentală despre orfani, ci o istorisire universală a singurătății umane.

(…) 52 de minute și 35 de secunde. Asta este tot. Nu mult. Scurt. Durează tot atât cât durează Simfonia a 3-a, opus 36 de Henryk Mikolaj Gorecki (Simfonia Cântecelor triste în trei părți), în care, în fiecare parte, auzim o voce murmurând cuvinte despre pierdere, lipsuri și durere cauzată de absența neașteptată a cuiva drag, despre disparițiile cărora nu ne putem împotrivi. Nimic altceva nu putem face și cu nimic nu ni se impune să fim mai mult de acord, decât cu propria singurătate. (…) Absența consolării. Absența iluziei că poate ajuta consolarea. (…) Nu este nimic mai mult ce am putea face, ne spune Zoń, așa cum pare în pura, mica și fragila lui poveste făcută din sarcasm (…). Pawel Glowacki, Polskie Radio Dwójka

A show without text with an orchestra, a soprano and actors. The show was given The special award of the 35th Fajr International Theater Festival in Tehran (Iran). The production, inspired by Guy Croussy’s novel Les Bleuets, takes us to an orphanage. There we will see one day in the life of its inhabitants. However, it is not a sentimental story about orphans but a universal tale about human loneliness.

(…) 52 minutes and 35 seconds and that’s all. Not much. Short. It lasts just as long as the 3rd Symphony op. 36 by Henryk Mikolaj Gorecki (Symphony of Sorrowful Songs in three parts) where, in each part, we hear a voice humming old words about loss, lack and pain caused by someone’s sudden absence, about the vanishing we can do nothing about, but accept it. There is nothing else we can do and nothing we have to agree more, just with our own loneliness. (…) The lack of consolation. The lack of illusion that consolation can help (…). There is nothing we can do any more, Zoń says, as it seems in his pure, small and fragile tale made of tartness (…).

Pawel Glowacki, Polskie Radio Dwójka (Polish Radio 2)

Scenariul și selecția muzicală / Script & music selection: Jerzy Zoń

Regia / Directed by: Jerzy Zoń

Asistent regia / Directing Assistant: Monika Kozlowska

Scenografia / Set & costumes design: Joanna Jasko-Sroka

Mișcarea scenică / Stage movement: Eryk Makohon

Pregătirea ritmică / Rhythmic training: Grzegorz Bauer

Muzica / Music: Henryk Mikołaj Górecki, Symphony no. 3

Producția decorului / Set & structures production: Robert Calikowski Ironwork Workshop

Cu / With: Karolina Bondaronek, Katarzyna Gocał, Paulina Lasyk, Martyna Malcharek, Grazyna Srebrny-Rosa, Justyna Wojcik, Marta Zon, Sławek Bendykowski, Bartek Cieniawa, Paweł Monsiel, Michał Orzylowski

Durata / Running time: 52 minutes & 6 seconds

Teatrul KTO a luat ființă în Cracovia în 1977. De atunci, a vizitat peste 250 de orașe în 40 de țări de pe cinci continente. A participat la festivaluri în Seul, Bogota, New York, St. Petersburg, Berlin, Viena, Praga, Tirana, Edinburg, Minsk și Kiev. De 39 de ani este condus de același director, regizorul Jerzy Zoń,  iar din ianuarie 2005, a devenit teatru municipal.

The KTO Theatre was established in Krakow in 1977. It has visited nearly 250 cities in over 40 countries on 5 continents. It has taken part in prestigious festivals in Seoul, Bogota, New York, St. Petersburg, Berlin, Vienna, Prague, Tirana, Edinburgh, Minsk and Kiev. For 39 years the company has been managed by its current director Jerzy Zoń and since January 2005, KTO Theatre has had the status of a municipal theatre.